DEZYNFEKCJA

  • dezynfekcja pomieszczeń w tym także obiektów Ochrony Zdrowia i branży spożywczej
  • dezynfekcja obiektów po zalaniu
  • dezynfekcja pomieszczeń mieszkalnych, zabezpieczenie higieniczne w wypadku ryzyka infekcji